Dispensation til 12 ferieboliger

Publiceret 28-04-2020

Dispensation til 12 ferieboliger inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 64d, Stouby By, Stouby, Fakkegravvej 31, 7140 Stouby, i Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til 12 ferieboliger som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00544.

Dispensation til 12 ferieboliger i Hedensted Kommune.pdf

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler