Afslag til udvidelse af en eksisterende taskekvist

Publiceret 01-04-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse af en eksisterende taskekvist samt etablering af altan på matr.13d, Rodskov By, Hornslet, Strandvejen 158, 8410 Rønde, Syddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 15, til etablering af det ansøgte kvistparti, med såvel som uden altan.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02060.

Afslag - udvidelse af taskekvist og etablering af altan.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent