Afslag til renovering - tilbygning af sommerhus

Publiceret 22-04-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til renovering/ tilbygning af sommerhus på matr.3v, Venø, Nørskovvej 11, 7600 Struer, Venø, Struer Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelse af sommerhus med 41 m².

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01094

Afslag til renovering - tilbygning af sommerhus.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent