Afslag til omlægning af privat fællesvej

Publiceret 01-04-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til omlægning af privat fællesvej ved Vandmøllevej 9 og 11 Nybøl, 6400 Sønderborg, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til anlæg af vejen som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02012.

Afslag til omlægning af privat fællesvej.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent