Afslag til lavt hegn ved sti til stranden på fællesareal

Publiceret 02-04-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til lavt hegn ved sti til stranden på fællesareal - matr.71f Båring By, Asperup, Kystvejen 8A til R, 5466 Asperup. Middelfart Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte markering af et stiforløb ved hegning over et fællesareal.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00221

Afslag til lavt hegn ved sti til stranden på fællesareal.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent