Afslag på dispensation til udstykning og opførelse af sommerhuse

Publiceret 14-04-2020

Afslag på dispensation til udstykning og opførelse af sommerhuse inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 27a Nr. Hurup By, Als, Mariagerfjord Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte udstykning.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00267

Afslag på dispensation til udstykning og opførelse af sommerhuse.

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler