Afslag på dispensation til opførelse af udhus ved landbrugsejendom

Publiceret 22-04-2020

Afslag på dispensation til opførelse af udhus ved landbrugsejendom inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. 35h Lønborggård Hgd., Lønborg, Skavenvej 54, Vostrup, 6880 Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune.

Retlig afgørelse
Kystdirektoratet finder ikke, at den ansøgte bebyggelse er omfatte af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, med en placering som oplyst i ansøgningen, jfr. nedenstående redegørelse. Det ansøgte kræver derfor dispensation efter § 15, stk. 1.

Afgørelse
Kystdirektoratet giver endvidere afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens2 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af driftsbygningen med den ansøgte placering.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01106

Afslag på dispensation til opførelse af udhus ved landbrugsejendom.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent