Afslag på dispensation til opførelse af garage, redskabsrum mv.

Publiceret 29-04-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen opførelse af garage, redskabsrum mv. på matr.6c, Helnæs By, Helnæs, Helnæs Byvej 26A, 5631 Ebberup, Assens, Assens Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til opførelse af et kombineret skur(garage på 60 m² i tilknytning til beboelsen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00629

Afslag på dispensation til opførelse af garage, redskabsrum mv.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent