Publiceret 29-04-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af
beboelse på matr.8i, Omø By, Omø, Omø Havnevej 79, 4245 Omø,
Slagelse Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af helårshus på
ejendommen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02997

Afslag til opførelse af beboelse.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent