Afslag på ansøgning om dispensation til ombygning af helårshus

Publiceret 03-04-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til ombygning af helårshus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 7a, Ydø, Kappel, Ydøvej 26, 4900 Nakskov i Lolland kommune.

Kystdirektoratet giver afslag på ansøgning om dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 og § 65b, stk. 3, nr. 2, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/01373

Afslag til ombygning af helårshus

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler