Afslag på ansøgning om dispensation til indhegning af hundestrand

Publiceret 03-04-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til indhegning af hundestrand
inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 35b,
Agernæs By, Krogsbølle i Nordfyns Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 jf. § 15, til at opsætte hegn.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03193

Afslag på ansøgning om dispensation til indhegning af hundestrand.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler