Afslag på ansøgning om dispensation til fortsat indvinding af sand og grus

Publiceret 20-04-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til fortsat indvinding af sand og
grus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 18d
Ulslev By, Idestrup, Ulslev Strand, i Guldborgsund Kommune.

Kystdirektoratet meddeler hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til indvinding af sand og grus på
Ulslev Strand.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/01122

Afslag på ansøgning om dispensation til indvinding af sand og grus.

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler