Afslag på ansøgning om ændring af strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 21-04-2020

Afslag på ansøgning om ændring af strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1b og 1c Bjerne By, Horne - Sinebjergvej 60, 5600 Faaborg

Kystdirektoratet meddeler hermed afslag på ansøgningen om ændring af strandbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens1 § 15) på matr. nr. 1b og 1c, Bjerne By, Horne.

Afslaget er begrundet i, at der efter Kystdirektoratets vurdering ikke er sket fejl ved fastlæggelsen af strandbeskyttelseslinjen jf. naturbeskyttelseslovens § 69a, stk. 6, og at der ikke er sket en væsentlig ændring af kystlinjen, der kan begrunde en revision af linjens forløb, jf. § 69a, stk. 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00607.

Afslag til ændring af strandbeskyttelseslinjen.pdf

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler