2-årig dispensation til midlertidig opstilling af tre mobile salgsvogne i 2020 og 2021

Publiceret 30-04-2020

2-årig dispensation til midlertidig opstilling af tre mobile salgsvogne i 2020 og 2021 inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen Kikkenborg, matr. nr. 26uh, Kerteminde Markjorder, Hyrdevej 2. Boels Bro, matr. nr. 13ex Munkebo by, Boels bro 500A. Sydstranden, matr. nr. 26ur, Kerteminde Markjorder, Skovvej 30A i Kerteminde Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af tre mobile salgsvogne, som oplyst i ansøgningen på ejendomme tilhørende Kerteminde Kommune. Dispensationen er midlertidig og udløber 31. december 2021.

Vilkår for forlængelsen af dispensationen:
• Dispensationen udløber den 31. december 2021.
• Papir m.v., som stammer fra salgsaktiviteten, opsamles og bortskaffes løbende og senest hver dag ved lukketid, hvor vognene også køres bort fra arealet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01267

2-årig dispensation til midlertidig opstilling af tre mobile salgsvogne i 2020 og 2021.

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler