Tilladelse til placering og udformning af to klimapavilloner på Skærveagervej 15, 6430 Nordborg, Sønderborg kommune

Publiceret 13-09-2019

Tilladelse til placering og udformning af to klimapavilloner inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 438 Svenstrup Ejerlav, Svenstrup, Skærveagervej 15, 6430 Nordborg , i Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af to klimapavilloner med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. redegørelse i afgørelsen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02130.

Tilladelse til placering og udformning af to klimapavilloner Skærveagervej 15, 6430 Nordborg, Sønderborg Kommune

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig