Tilladelse til opførelse af stuehus og driftsbygning på Vornæs Skovvej 18, Svendborg

Publiceret 24-09-2019

Tilladelse til opførelse af stuehus og driftsbygning, matr. 37, Strammelse By, Landet, Vornæs Skovvej 18, 5700 Svendborg

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af stuehus og driftsbygning med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. redegørelse i afgørelse.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02290.

Tilladelse til opførelse af stuehus og driftbygning Vornæs Skovvej 18 Svendborg

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler