Dispensation til udstykning af 3 sommerhuse

Publiceret 05-09-2019

Dispensation til udstykning af 3 sommerhuse beliggende på lejet grund inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.4a, Sundstrup By, Ulbjerg, Strandvejen 27, 29 og 31, 8832 Skals, Viborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 og 3, nr. 5, jf. § 15, til udstykning af 3 sommerhusgrunde med sommerhuse beliggende på lejet grund som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 17/01474

Dispensation til udstykning af 3 sommerhuse.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent