Dispensation til tilbygning til eksisterende bolig inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr.21a, Sangstrup By, Voldby, Hjembækvej 66, 8500 Grenå

Publiceret 17-09-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til tilbygningen, som den er beskrevet i ansøgningen om ændring af projektet fra 16. september 2019.

Ved spørgsmål eller bemærkninger henvis da venligst til j.nr. 18/01556.

Ajourført dispensation til tilbygning til eksisterende bolig.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler