Dispensation til terrænændring i forbindelse med nedlæggelse af Seden Skydebane

Publiceret 23-09-2019

Dispensation til terrænændring inden for strandbeskyttelseslinjen i forbindelse med nedlæggelse af Seden Skydebane, matr.1a, Seden,
Seden By, Mindelundsvej, Seden, Odense SØ, Odense Kommune.

Retlig vurdering
Kystdirektoratet vurderer, at de direkte tiltag, der fører området tilbage til den
tidligere tilstand før skydebanens etablering, ikke kræver dispensation. Dette
omfatter fjernelse af etablerede anlæg, opfyldning af huller, og terrænudjævning til tidligere niveau.

Dispensation
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til den miljømæssige oprydning i.f.m. nedlæggelse af
skydebanen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01711

Dispensation til terrænændring i forbindelse med nedlæggelse af Seden Skydebane.

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler