Dispensation til skovrejsning

Publiceret 11-09-2019

Dispensation til skovrejsning inden for strandbeskyttelseslinjen på
ejendommen matr. nr. 18a, Egense By, Mou, Kystvej 12, 9280 Storvorde, i Aalborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til skovrejsning.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00410

Dispensation til skovrejsning.

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig