Dispensation til shelterplads

Publiceret 25-09-2019

Dispensation til shelterplads inden for strandbeskyttelseslinjen ifm. projekt Naturlandet Lolland-Falster tæt
på ejendommen matr. nr. 7a, Sandager By, V. Ulslev, ved Sandager Havn, 4894 Øster-Ulslev, Guldborgsund Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af en shelterplads som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01818

Dispensation til shelterplads.

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler