Dispensation til shelterplads ved Dybvig havn - Projekt Naturlandet

Publiceret 25-09-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af en shelterplads som ansøgt på matr. nr. 120, Østerby By, Fejø, Dybvig Havn 2, 4944 Fejø, Lolland Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 18/02633.

Dispensation til shelterplads ved Dybvig havn.pdf

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler