Dispensation til shelterplads inden for strandbeskyttelseslinjen ifm. projekt Naturlandet Lolland-Falster

Publiceret 25-09-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af en shelterplads som ansøgt tæt ved ejendommen matr. nr. 3a, Tårs By, Sandby, Tårsvej 215, 4912 Harpelunde, Lolland Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 18/01309.

Dispensation til shelterplads - Projekt Naturlandet.pdf

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler