Dispensation til renovering af markvej samt udmatrikulering af sti i Varde Kommune

Publiceret 03-09-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til renovering af natursti/ markvej samt udmatrikulering af sti på ejendomme langs Nyminde-strømmen, Nymindegab, 6830 Nørre Nebel, Varde Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til renovering af stiforløb med bærelag og stenmel samt til renovering af nedkørsel og vendeplads.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19-00830.

Dispensation til renovering af markvej samt udmatrikulering.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent