Dispensation til renovering af 3 gamle rævegrave på Enø, Næstved Kommune

Publiceret 19-09-2019

Dispensation til renovering af 3 gamle rævegrave på Enø inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 8a og 9a Enø, Karrebæk, i Næstved Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til renovering af 3 gamle rævegrave.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 18/02525

Dispensation til renovering af 3 gamle rævegrave på Enø, Næstved Kommune.pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig