Dispensation til opsætning af to informations skilte

Publiceret 27-09-2019

Dispensation til opsætning af to informations skilte inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 12h, Manderup By, Skibby, Selsøvej 22d, i Frederikssund Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af informationsskilte som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02109

Dispensation til opsætning af to informations skilte.

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler