Dispensation til opførsel af seks campinghytter, Roskilde Camping

Publiceret 24-09-2019

Dispensation til at opføre seks campinghytter inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.11l, Veddelev By, Himmelev i Roskilde Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at opføre seks campinghytter som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02085.

Dispensation til seks campinghytter Roskilde Camping

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler