Dispensation til opførelse af solcellepaneler, luft til vandpumpe samt trappe til kælder

Publiceret 05-09-2019

Dispensation til opførelse af solcellepaneler, luft til vandpumpe samt trappe til kælder inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 7 Tærø, Kalvehave – Sønderhuset – på Tærø i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 til opsætning af solcellepaneler på taget og opførelse af en luft til vand pumpe samt til etablering af en kældertrappe efter § 65b stk. 3 nr. 11, jf. § 15.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02423

Dispensation til solcellepaneler trappe og luft til vand pumpe.

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent