Dispensation til opførelse af ny receptionsbygning, overdækning samt opførelse af kvist på eksisterende bygning

Publiceret 02-09-2019

Dispensation til opførelse af ny receptionsbygning, overdækning samt opførelse af kvist på eksisterende bygning inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 15av Thurø By, Thurø beliggende Smørmosevej 7 i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af tilbygning, overdækning og kvist, som ansøgt. 

Ved henvisning om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02087

Dispensation til bygningsmæssige ændringer på Thurø Camping i Svendborg Kommune.

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent