Dispensation til opførelse af 2 forbundne campinghytter på Sælvigbugtens Camping, Samsø

Publiceret 18-09-2019

Dispensation til opførelse af 2 forbundne campinghytter inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr.6f, Stavns By, Onsbjerg, Staunsvej 2, 8305 Samsø, Samsø Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af 2 forbundne campinghytter på Sælvigbugtens Camping.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/01594.

Afgørelse - dispensation til opførelse af 2 forbundne campinghytter.pdf

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler