Dispensation til ny rytterstue med handicapfaciliteter og solceller i Sønderborg

Publiceret 27-09-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af ny rytterstue med handicapfaciliteter og solceller som ansøgt på ejendommen matr. nr. 1281 Broager Ejerlav, Broager, Broagervigvej 13, 6310 Broager, i Sønderborg Kommune

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00785.

Dispensation til rytterstue og solceller i Sønderborg.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler