Dispensation til nedsivningsanlæg - Vesthimmerlands Kommune

Publiceret 27-09-2019

Dispensation til nedsivningsanlæg inden for strandbeskyttelseslinjen
på ejendommen matr. nr. 5u, Grønnerup Strandby, Viborgvej 62, i Vesthimmerlands Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af nedsivningsanlæg i form af sandmile som
ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01620

Dispensation til nedsivningsanlæg - Vesthimmerlands Kommune.

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler