Dispensation til nedsivningsanlæg, Stenmarksvej 44, 8500 Grenaa, Norddjurs kommune

Publiceret 13-09-2019

Afgørelse – Dispensation til nedsivningsanlæg inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1at, Stensmark, Grenaa Jorder, Stensmarksvej 44, 8500 Grenaa, i Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af et nedsivningsanlæg som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01758.

Dispensation til nedsivningsanlæg inden for strandbeskyttelse

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler