Dispensation til midlertidigt anlægsområde på Jylland-siden i forbindelse med etablering af Baltic Pipe gasrørledningen

Publiceret 04-09-2019

Dispensation til midlertidigt anlægsområde på Jylland-siden i
forbindelse med etablering af Baltic Pipe gasrørledningen inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommene matr. nr. 40a og 23a Sdr.
Stenderup By, Sdr. Stenderup, i Kolding Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til midlertidigt anlægsområde på Jylland-siden i forbindelse
med etablering af Baltic Pipe gasrørledning.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02360

Dispensation til midlertidigt anlægsområde på Jylland-siden ifm. etablering af Baltic Pipe gasrørledningen

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig