Dispensation til genopførelse af badehus nr. 31 og afslag til overdækning af terrasse i Marstal

Publiceret 18-09-2019

Afgørelser - dispensation til genopførelse af badehus nr. 31 og afslag til overdækning af terrasse inden for strandbeskyttelseslinjen på
ejendommen matr. nr. 215a Gudsgave, Marstal, Nederste Midtmarksvej, Egehovedskoven, 5960 Marstal, i Ærø Kommune

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00721.

Dispensation til genopførelse af badehus med terrasse og afslag på overdækning.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler