Dispensation til etablering af toiletbygning ved Knudby Stejleplads, Viborg Kommune

Publiceret 27-09-2019

Dispensation til etablering af toiletbygning inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 20e, Knudby By, Tårup, Fjordvej 6B, 8831 Løgstrup, i Viborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af toiletbygning som ansøgt.

Ved spørgsmmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/02200.

Dispensation til etablering af toiletbygning ved Knudby Stejleplads

 

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler