Dispensation til etablering af sandmile, Syddjurs Kommune

Publiceret 26-09-2019

Dispensation til etablering af sandmile inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 16s, Dejret By, Tved, Svalevænget 10, i Syddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af sandmile som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01770

Dispensation til etablering af sandmile, Syddjurs Kommune.

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler