Dispensation til etablering af sandmile, Aalborg Kommune

Publiceret 26-09-2019

Dispensation til etablering af sandmile inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 37q, Storvorde Østerenge, Storvorde, Birke Alle 15, i Aalborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af sandmile som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/03375

Dispensation til etablering af sandmile.

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler