Dispensation til belægning med fortovsfliser og belysning af sti, Cold Hawaii Inland

Publiceret 24-09-2019

Dispensation til at belægge en sti med fortovsfliser og opsætte belysning langs stien inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommene matr.51am, 51ax, 51da, 51db, 51dc, 51dd, 51de og 51eo, Thisted Markjorder, Thisted Kommune.

Ansøgningen og anlægget er en del af projektet Cold Hawaii Inland.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til et belægge stien med fortovsfliser og opsætte belysning.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01138.

Dispensation til belægning sti med fortovsfliser og opsætte belysning Cold Hawaii Inland

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler