Dispensation til afholdelse af Classic Race 2020 i Aarhus

Publiceret 18-09-2019

Dispensation til afholdelse af Classic Race 2020 inden for strandbeskyttelseslinjen på Marselisborg, Århus Jorder i Århus Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 jf. § 15, til afholdelse af Classic Race i perioden 15. – 17. maj 2020.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst oplys sagsnummer 18/02680.

Dispensation til Classic Car Race i 2020.pdf

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler