Dispensation til 4 kviste på Røstadvej 8

Publiceret 26-09-2019

Dispensation til 4 kviste og 2 ovenlys vinduer inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 52b, Rø, Røstadvej 8, i Bornholms Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk.3, nr. 10, til etablering af 4 kviste samt to ovenlysvinduer som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01764

Dispensation til 4 kviste på Røstadvej 8.

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler