Dispensation og afslag til om- og tilbygning på Navervej 4, Vejle kommune

Publiceret 06-09-2019

Afgørelser inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.nr. 7bb Vinding By, Vinding beliggende Navervej 4 i Vejle Kommune

Dispensation
Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, til at ombygge og hæve tagkonstruktionen og ændre facaderne på boligen, som ansøgt og jævnfør tegningsmateriale i afgørelsen.

Afslag
Kystdirektoratet giver samtidigt afslag på ansøgningen om dispensation til at opføre ny carport samt til at udvide udhus og ændre anvendelsen til bolig, i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/03103.

Dispensation og afslag til om- og tilbygning på Navervej 4 i Vejle Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent