Dispensation og afslag på Rærup Strand, Aalborg Kommune

Publiceret 19-09-2019

Afgørelser på Rærup Strand, Peterspladsen, på ejendommen mellem Rærupvej nr. 54 og 70, 9310, Vodskov, i Aalborg Kommune.

Dispensation

Kystdirektoratet giver dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opgradering af rekreativt areal (3 nye bordbænkesæt, et område til leg/balancetræning, 3 handicap-parkeringspladser, 3 ”cykelstativer”).

Afslag

Kystdirektoratet giver samtidig afslag på ansøgningen om dispensation til etablering af rampe i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Ved spørgsmål til afgørelserne venligst henvis til sagsnummer 19/01863.

Dispensation til opgradering af rekreativ areal på Rærup Strand Peterspladsen.pdf

Afslag på etablering af rampe på Rærup Strand Peterspladsen .pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig