Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af et informationsskilt på Lilleø

Publiceret 27-09-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af et informationsskilt som ansøgt på ejendommen matr. nr. 1dx, Jyllinge By, Jyllinge beliggende på Lilleø i Roskilde Fjord i Lejre Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02198.

Dispensation til informationsskilt på lilleø.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler