Afslag på genoptagelse af sag om lovliggørelse af gangbro

Publiceret 10-09-2019

Afslag på genoptagelse af sag om lovliggørelse af gangbro inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 3as, Lundby By,
Lundby, Hornsherredvej 270, 4070 Kirke Hyllinge, i Lejre Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om genoptagelse af afgørelsen
meddelt den 5. marts 2019 efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02319

Afslag på genoptagelse sag om lovliggørelse af gangbro gangbro.

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler