Afslag på dispensation til udstykning og bebyggelse inden for strandbeskyttelseslinjen i Mariagerfjord Kommune

Publiceret 19-09-2019

Afslag på dispensation til udstykning og bebyggelse inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 27a Hurup By, Als,
Mariagerfjord Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte udstykning samt bebyggelse.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00783.

Afslag på udstykning og bebyggelse - Præstemarken - Mariagerfjord Kommune.pdf

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler