Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ridehal i Hvide Sande

Publiceret 27-09-2019

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af ridehal på ejendommen som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00842.

Afslag på ridehal i Hvide Sande.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler