Afslag på ansøgning om dispensation til opsætning af to skilte og et midlertidig fodhegn

Publiceret 11-09-2019

Afgørelse – Afslag på ansøgning om dispensation til opsætning af to
skilte og et midlertidig fodhegn inden for strandbeskyttelseslinjen på
ejendommen matr. nr. 1bm, Dronningmølle Esbønderup, Hulerødvej
23A, 3120 Dronningmølle, i Gribskov Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af to skilte og et
midlertidig fodhegn.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01837

Afslag på ansøgning om dispensation til opsætning af to skilte.

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler