Afslag på ansøgning om dispensation til opgravning/udvidelse af eksisterende sø og etablering af insektvold

Publiceret 26-09-2019

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opgravning/udvidelse af eksisterende sø og etablering af insektvold på ejendommen matr. nr. 2e Stavreby By, Skelby, i Guldborgsund Kommune

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00253.

Afslag på ansøgning om dispensation til opgravning-udvidelse af eksisterende sø og etablering af insektvold .pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig