Afgørelser på ansøgninger om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer i eller omkring havne

Publiceret 11-12-2019

Kystdirektoratet har den 11. december 2019 truffet afgørelser på ansøgninger om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer i eller omkring havne i medfør af naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 3.

 

Der er truffet én samlet afgørelse for hver af de 47 kommuner, der har ansøgt om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen. Afgørelsen for den enkelte kommune kan findes via nedenstående links.

Ved henvendelse om en eller flere af sagerne venligst opgiv sagsnummeret, der fremgår øverst til højre i den enkelte afgørelse.

Se afgørelserne for de enkelte kommuner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yderligere information:

Hans Erik Cutoi-Toft

Områdechef
Kystdirektoratet